ECOEUROwieś :: Stowarzyszenie wspierania i rozwoju wsi

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Sowa

logo_kapital

 

Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Wsi Ecoeurowieś informuje, że w partnerstwie z Gminą Walim
pozyskało środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na kolejną inicjatywę mieszkańców
Gminy Walim, a mianowicie Program rozwojowy SOWA - Szkoła Oferuje Wiedzę Aktywnym
z Działania IX, Poddziałania  9.5 POKL Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Program SOWA skierowany jest do walimskich gimnazjalistów.
Główny cel projektu: wyrównanie deficytów wiedzy i umiejętności z matematyki i fizyki
oraz nabycie dodatkowych kluczowych kompetencji społecznych, z informatyki i przedsiębiorczości.
Okres realizacji działań 1 stycznia 2014 - 31 sierpnia 2014 r.

9 grudnia 2013 r. w Gimnazjum Zespołu  Szkół w Walimiu odbyło się spotkanie informacyjne
dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Społeczność szkolna obejrzała prezentację działań 
projektowych, poznała warunki rekrutacji. Potencjalni uczestnicy otrzymali regulamin
rekrutacji i deklaracje uczestnictwa.

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji są dostępne w Biurze Projektu tj. Pracowni komputerowej
w gimnazjum. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej przewidziano na 14 stycznia 2014.
Jej wyniki ogłoszone zostaną na stronie www Zespołu Szkół w Walimiu.